Sint-Martinusstraat 8, huis Louis Van den Eynden voor 1940 (1940)
Sint-Martinusstraat 6, huis Walter Van den Eynden (1965)