W.T.C. De Doortrappers wordt opgericht op 1 mei 1986. Vanaf 2007 vervoegen ook vrouwen de club.


Aankomst na fietstocht Halle – Lora del Rio (zustergemeente) – Halle (1992)
1 Dirk Berghmans3 Jos Nuyts
2 Marc Justens4 Jos Van Looy
Aankomst in Halle, Berkenlaan
(Hangend uit het raam van de volgwagen Maria Hermans, bestuurder Paul Buelens)

Hoe het allemaal begon

De spelers van de veteranen van FC Halle zagen het voetballen niet meer zitten en besloten in café De Kroon, bij de Proost, het wielercafé bij uitstek, om op zondagvoormiddag er met de fiets op uit te trekken. Steevast werd gemakkelijkshalve het bewegwijzerde Rasschaertpad gevolgd. Op een eerste vergadering werd een naam gezocht voor het clubje. Omdat er een supportersclub gevestigd was bij de Proost met de naam de Moedige Trappers, die de nieuwe club moreel steunden, werd er verder in die richting gezocht.

Er werd gereden op een allegaartje van dames- en herenfietsen die technisch niet allemaal in orde waren. Eerder door te veel dan te weinig olie op de ketting waren er exemplaren bij die zoals in de volksmond gezegd “doortrapten”. Enkelen trapten zo door op de pedalen dat men aan de “Stroopop” reeds de eerste gelosten noteerde.

Daarom werd de nieuwe club ‘De Doortrappers’ genoemd.

We kunnen wel zeggen dat er erg creatief met alle betekenissen van het woord “doortrappen” werd omgesprongen. Geleidelijk werden de afstanden opgevoerd en durfde men de pas aangelegde asfaltwegen langs de Neteboorden volgen tot Emblem of Lier. Het duurde niet al te lang of de eerste koersfietsen al dan niet nieuw, geleend of tweedehands, verschenen aan de start. Een lokaal hadden ze al, een naam ook! Het ledenaantal steeg al vlug naar 20! Hoog tijd om een reglement op te stellen.

Op 1 mei 1986 werd WTC De Doortrappers een feit en een niet meer weg te denken vereniging in Halle. In de zomer van 1986 werd Walter Van Den Eynden op een vergadering waarop hijzelf notabene niet aanwezig kon zijn toch verkozen tot voorzitter. Een doelbewuste keuze, de juiste man op de juiste plaats. Meer dan 25 jaar lang is Walter voorzitter van De Doortrappers gebleven. Door de jaren heen werd de Halse fietsclub een steeds grotere groep. Aanvankelijk enkel bestaande uit mannelijke leden. In het jaar 2007 kwamen de eerste dames schoorvoetend de club versterken. Ondertussen bleef de club gestaag groeien en kunnen de meer dan 100 leden (2019) zich wekelijks uitleven op de fiets.