Op deze pagina willen we hulde brengen aan de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.


JAN TEUNEN († 20-05-1940, 34 jaar)

vader: Eduardus Teunen
moeder: Maria Philomena Joris
ongehuwd geen kinderen
woonplaats onbekend

In mei 1940 geeft landbouwer Jan gehoor aan de oproep voor de rekruteringsreserve en vertrekt naar het Rekruteringscentrum van het Belgische Leger (R.C.B.L.). Vier dagen later krijgen de R.C.B.L.’ers het bevel om Noord-Frankrijk te evacueren maar Jan krijgt het bevel huiswaarts te keren.

Op zijn terugtocht wordt in Steenhuffel zijn fiets opgeëist door Belgische soldaten. De Duitsers hadden Brussel bezet en alle mogelijke vervoersmiddelen werden aangeslagen om de terugtrekkende Belgische troepen de mogelijkheid te geven zich uit de voeten te maken. Jan wil zijn fiets niet zomaar afgeven en verzet zich. Er volgt een korte schietpartij waarbij Jan dodelijk getroffen wordt. Jan wordt nog overgebracht naar het hospitaal in Merchtem en overlijdt daar aan zijn verwondingen.

LEO DE WOLF († 23-10-1944, 8 jaar)
ARMAND DE WOLF († 23-10-1944, 11 jaar)
MARCEL HESBEENS († 23-10-1944, 12 jaar)
EDWIG VAN DEN EYNDEN († 23-10-1944, 6 jaar)

23.10.1944 Dorp 52, Lindedreef 20-24.JPG

De bewoners van de hoeve aan Dorp 52 (nu Lindedreef 20-24), hadden een fosforbom gevonden en deze in een bus opgeborgen en op zolder weggestopt.

Tijdens de bevrijding van Halle zijn de bewoners van de hoeve (pro Duitsers en lid van de Zwarte Brigade, de geüniformeerde afdeling van het VNV) gevlucht en bleef de hoeve onbewoond achter.

Edwig Van den Eynden – Marcel Hesbeens – Leo & Armand De Wolf

In de naastliggende meisjesschool (vroegere gemeenteschool Lindedreef) lagen Canadese soldaten ingekwartierd. Er werd geen les gegeven.

De hoeve naast de school stond al een hele tijd leeg.

Kinderen gooiden de ruiten in en gingen naar binnen. Ze vonden het de ideale plaats voor de buurtkinderen om te spelen.

Tijdens het spel vonden zij de bus met een fosforbom. Niet wetende dat dit een zeer gevaarlijk tuig was, werd de bus naar beneden gegooid van op zolder waardoor de bom ontplofte.

Rond 14 uur sloeg het noodlot toe en ontplofte de bom met een geweldige vuurzee tot gevolg. De kinderen De Wolf en Hesbeens overleden ter plaatse (zij werden verkoold). Edwig Van den Eynden werd met zware brandwonden overgebracht naar het Stuyvenberg gasthuis in Antwerpen, maar overleed daar nog dezelfde dag aan zijn verwondingen. Hun speelkameraadjes Staf Breugelmans (10 jaar) en Gust De Wolf (13 jaar) werden ernstig verwond en eveneens overgebracht naar het Stuyvenberg gasthuis waar ze nog geruime tijd verbleven om te herstellen van de brandwonden. Herman Verhoeven kwam er met de schrik van af.

Armandus en Leo
Edwig
Marcel
HE01-2

PETRUS ALFONS WOUTERS († 27-12-1944, 46 jaar)
JOHN WOUTERS († 27-12-1944, 15 jaar)

vader: Petrus Alfons Wouters
moeder: Sylvia Baele
ongehuwd geen kinderen
woonplaats: Kattenberg 25 (nu Sint-Martinusstraat 48)

Op 27 december 1944 valt er een V-bom op het huis van de familie Wouters. Vader Petrus en zoon John overleven het niet. Hun huis werd volledig vernield en later terug opgebouwd.

Ze werden begraven op de oude begraafplaats rond de kerk van Halle. Hun graven verdwenen bij de ontruiming van de begraafplaats.

De begrafeniskosten werden betaald door de gemeente Halle.

bidprentje

GUSTAAF JORENS († 6-01-1945, 13 jaar)

vader: Carolus Constantinus Jorens
moeder: Joanna Maria Dries
woonplaats: Kattenberg 33

Op 6 januari 1945 valt er een V2-bom op het ouderlijk huis van Stan aan de Kattenberg 33 (nu Lotelinglaan 33). Het huis wordt volledig vernield en later terug opgebouwd.

Hij wordt begraven op de oude begraafplaats rond de kerk van Halle. Zijn graf verdween bij de ontruiming van de begraafplaats.

bidprentje.jpg

CORNELIUS BROCHOVEN († 1-11-1944, 9 jaar)

vader: Jacobus (Jaak) Ludovicus
moeder: Maria Celina (Celine) Meeus
woonplaats: Regenbooglei 37, Deurne

Op 31 oktober 1944 valt er een V1-bom op de Schotensesteenweg in Antwerpen. Hierbij vielen 16 doden en 24 gewonden. Eén van de dodelijke slachtoffers was Cornelius die ‘s avonds in de glazen veranda zijn schooltaak aan het maken was.

De V1-bom viel achter het stadstuintje en vernielde de glazen veranda en de ganse achtergevel van de woning. Cornelius, zwaar getroffen door het glas, wordt nog overgebracht naar het Stuivenberg gasthuis. Een dag later overlijdt Cornelius aan zijn verwondingen.

FRANS VAN CRAEYNEST (40 jaar)

gehuwd met Gabriëlla Cornelia Smolders
woonplaats: Hofeinde 20-1

Frans werkte voor de oorlog als beenhouwersgast en veekoopman en woonde op de Kapellei 102. Hij stond in de streek bekend als sluikslachter.

In 1941 verhuisde hij naar Hofeinde in Halle. Frans werd door de Duitsers gezocht als werkweigeraar en sluikslachter en moest onderduiken. In 1942 vluchtte hij naar Deurne waar hij onderdook bij Eugeen Maes. Op 1 mei 1943 werd hij bij het Geheim Leger ingelijfd door Jozef Pierard van St.-Antonius.

In de periode van 10 mei 1943 tot 15 september 1944 smokkelde Frans militaire informatie tussen Antwerpen en Sint-Antonius (Halle). Hij werd op 16 september 1944 thuis aangehouden door de Duitse Gestapo. Kort voor de bevrijding is hij van Deurne naar zijn huis in Halle gevlucht.

Van 16 tot 20 september 1944 werd hij opgesloten in de gevangenis van Merkplas, waar hij gefolterd werd. De gevangenisdirecteur, Dhr. Pasmans, getuigde na de bevrijding dat Frans op 20 september 1944 vanuit Merksplas naar een onbekende bestemming werd overgebracht. Nadien ontbreekt elk spoor van hem.

Hij is als 40-jarige gefusilleerd op een onbekende plaats in Nederland of Duitsland in de periode tussen 18 september 1944 en 1 juni 1945.

EMIEL VAN LOOVEREN († 15-10-1944, 34 jaar)
RENE VAN LOOVEREN († 15-10-1944, 9 jaar)

vader: Frans Van Looveren
moeder: Maria Frans
gehuwd met Leonia Maria Strijbos
kinderen: René Franciscus Joannes
woonplaats: Turnhoutsebaan 455, Wijnegem

In 1934 trouwt Emiel met Maria Strijbos en een jaar later wordt hun eerste en enige kind, René geboren. Op 15 oktober 1944 komen timmergast Emiel en zijn zoon René, die toen 9 jaar was, om bij de ontploffing van een V2-bom. Er vallen samen met hen nog vijf andere slachtoffers. Hun huis is zwaar beschadigd. Hun graven zijn niet meer aanwezig op de begraafplaats.

MARIA FAES († 4-11-1944, 21 jaar)

vader: Constantinus Faes
moeder: Philomena Peeters
ongehuwd geen kinderen
woonplaats: Kattenberg 14

Op 16-jarige leeftijd verhuist Maria van de Kattenberg 14 in Halle naar Deurne.

Maria Faes wordt op 4 november 1944 levenloos aangetroffen in de Tirinusstraat 8 in Deurne ten gevolge van een V1-inslag. Op 6 november 1944 doen Joseph Linssens (brigadier van politie) en Felix Poelmans (hulp politieagent) aangifte van haar overlijden.

De volgende dag wordt Maria Faes begraven op het Sint Fredeganduskerkhof Deurne. Er was geen concessie, dus het graf is ondertussen geruimd.